Cute Cherry Dunia Kecilku: Contoh SPOK

Minggu, 20 November 2011

Contoh SPOK          1.    Ibu memasak ikan
          S         P            O

       2.    Aku membaca novel di kelas
         S           P          O         K

3.    Di kebun adik menanam
    K         S          P

4.    Dinda bermain bekel
  S          P       PEL

5.    Ayu berlari dengan gembira di taman kota
   S       P                PEL                    K

6.    Di hutan harimau bertarung dengan ular piton
    K            S             P                    PEL

7.    Di rumah Hana mengetik tugas Bhs. Indonesia
    K          S         P                         PEL 

8.    Di taman aku bersepeda bersama-sama
    K         S          P                PEL

9.    Di kelas Sari bercerita legenda Malin Kundang kemarin
    K       S            P                          PEL                  K

10.     Susi memanggang roti di dapur sekarang
   S              P            O           K      K

0 komentar:

Posting Komentar